Gradnja objektov

Smo gradbeno podjetje in mnogi objekti, ki smo jih v preteklosti zgradili, danes govorijo sami zase. Služijo svojemu namenu in uresničujejo poslanstvo, ki jim je namenjeno. Gradimo ceste, križišča, krožišča, pilotne stene, kanalizacije, čistilne naprave, vodovode in plinovode, kot tudi vse objekte nizkih gradenj, vključno z mostovi in viadukti. Poseben poudarek dajemo asfaltiranju pri lastnih projektih in za druge investitorje. Strokovno usposobljeni kadri z dolgoletnimi izkušnjami in lastna oprema nam omogočajo gradnjo najzahtevnejših mostov in viaduktov.


Mostovi

Mostovi

Naše dolgoletne izkušnje, referenčni objekti in izkušena ekipa strokovnjakov ustvarjajo celoto, ki je porok za uspešno izvedene projekte. V svoje delo vključujemo sodobno tehnološko opremo, ki je potrebna za gradnjo in sanacijo mostov, viaduktov, nadvozov in drugih inženirskih objektov.

Zimska služba

Križišča in krožišča

Ustrezna pretočnost prometnih poti je v veliki meri odvisna od kakovostno izdelanih rešitev združevanja prometnic. V križiščih in v zadnjem času vedno pogosteje krožiščih se na naših objektih sekajo prometne poti. Kakovostna gradnja, izkušnje in nenehna vpetost v politiko prometnih ureditev nam pomaga graditi povezovalne elemente cestnih omrežij za prihodnje rodove.

Zunanje ureditve

Ceste

Voc Celje, d.o.o., je s cestami povezano na mnogo načinov. Gradnja cest je še vedno pomemben in obsežen segment našega dela. Imamo mnoge referenčne objekte, ki leta in leta služijo nemotenemu poteku prometa. Državne in lokalne ceste, avtoceste ali samo ulica v bližnjem mestu – vsi projekti zahtevajo celovit pristop, ki ga od načrta do zaključka del združujemo pod eno streho.Polaganje asfaltov

Reciklaže

Zavedamo se, da je treba okolje varovati, skrbeti zanj in ga čim manj obremenjevati. Zanamcem ga želimo zapustit vsaj tako lepega, kot smo ga prejeli od prejšnjih generacij. V našim projektih združujemo predhodno uporabljene materiale in nove, ki jih skozi ponovno uporabo vrnemo v življenje.

Odbojne ograje

Ureditev vodotokov

Struge potokov, rek in hudournikov lahko ob neprimernem vzdrževanju ali slabem načrtovanju povzročijo nepopravljivo škodo. Skupaj z državo in mnogimi lokalnimi skupnostmi urejamo vodotoke, ki postanejo del življenja okolja kot varen člen življenjske energije.

Zalivanje reg in razpok

Zalivanje reg in razpok

Med naša znanja in storitve na področju vzdrževanja sodi zalivanje reg in razpok v asfaltnih površinah, s čimer se podaljša življenjska doba asfaltnih površin.