Vzdrževanje

Skrbimo za varen in nemoten cestni promet v celjski in koroški regiji. Skozi vse leto, tudi z zimsko službo, vzdržujemo več kot 2000 kilometrov državnih in lokalnih cest, pločnikov ter pešpoti. Naša profitna enota obnavlja in gradi vse te objekte.


Redno vzdrževanje

Letno vzdrževanje

Redno vzdrževanje cest je že dolga leta pomembno poslanstvo, ki nam ga je v opravljanje zaupala Republika Slovenija. Naša skrb za nemoten promet v regijah obsega pregledniško službo, popravila poškodb cestišč, bankin, prometne signalizacije, košnjo trave in obrezovanje obcestnih rastlin.

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje

V zimskem času je vzdrževanje prevoznosti cest ter prehodnosti pločnikov in pešpoti ena od prioritet. Zavedamo se odgovornosti, zato so v zimsko službo vključeni mnogi oddelki našega podjetja, ki skrbijo za 24-urno dežurstvo, redno kontrolo stanja vozišč, pluženje in posipanje cest, pločnikov in pešpoti ter odstranjevanje snega in ledu z njih.

Zunanje ureditve

Zunanje ureditve

Dolgoletna znanja na področjih obnove in gradnje cest nam pomagajo, da lahko naredimo več za kakovost življenja v našem okolju. Obnavljanju in saniranju vozišča dodajamo še storitve zunanjih ureditev, urejanja dvorišč, priključkov avtobusnih postajališč, kolesarskih stez in hodnikov za pešce, kjer poskrbimo za vse, od zemeljskih del, odvodnjavanja, izgradnje cestnega telesa.Polaganje asfaltov

Vgrajevanje asfaltov

Osnova za kakovostno vzdrževanje so odlični in napredni materiali. Naše lastne proizvodne kapacitete nam omogočajo zagotovitev vseh vrst asfaltnih mešanic in cementov. Opravljamo ročno in strojno polaganje asfalta in kombinirano vgrajevanje vseh vrst asfaltnih mešanic in cementne stabilizacije.

Odbojne ograje

Varnostne ograje

Odbojne ograje so sestavni del varne cestne infrastrukture. Vgrajujemo jih na podlagi dolgoletnih izkušenj in tako skrbimo za varen promet.

Zalivanje reg in razpok

Zalivanje reg in razpok

Med naša znanja in storitve na področju vzdrževanja sodi zalivanje reg in razpok v asfaltnih površinah, s čimer se podaljša življenjska doba asfaltnih površin.

Cestnovzdrževalne baze

Vzdrževanje cest poteka iz desetih cestnovzdrževalnih baz, ki so razporejeno po celjski in koroški regiji. Baze poleg tega nudijo vso storitveno in logistično podporo našim ostalim dejavnostim. Več informacij →


 

DEŽURNA SLUŽBA

  03 42 66 374 ali 031 320 257 (od 15.11. do 15.3.)
  051 386 501 (od 15.11. do 15.3.) OBMOČJE MESTNE OBČINE CELJE

 

VODSTVO

VODJA VZDRŽEVANJA:
Damjan MAČEK 
 041 638 432 
  (03) 42 66 382 

 damjan.macek@voc.si