Signalizacija

Enota Prometne signalizacije deluje v okviru družbe VOC Celje, d.o.o., naša osnovna dejavnost je ustrezna označitev in izvedba zapore cest, postavitev vertikalne prometne signalizacije (prometnih znakov) in opreme ter risanje talnih označb. Ob tem pripravljamo osnutke soglasij in dovoljenj za državni in lokalni nivo.


  1 ZAPORE CEST IN POSTAVITEV VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME

  • Dela na in ob državnih oziroma lokalnih cestah lahko potekajo le ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. Enota prometne signalizacije ima dolgoletne izkušnje v izdelovanju elaboratov, ki jih potrebujete ob izvajanju gradbenih del, prireditvah na državnem in lokalnem nivoju.
  • Na podlagi izdelanega elaborata in pridobitvi dovoljenja upravljavca Direkcije RS za ceste oz. področne občine naša enota prometne signalizacije postavi ustrezno signalizacijo, zapre cesto in vam omogoči njeno uporabo.
  • Prometni znaki in oprema ceste
   Za občane, podjetja in druge ustanove že vrsto let dobavljamo, postavljamo in vzdržujemo prometne znake. Smo vaša pomoč in svetovalec ob načrtovanju njihove postavitve.

   Izdelava banke cestnih podatkov
   Vsak izvajalec del na državnih cestah mora po zaključku izdelati BCP oziroma banko cestnih podatkov. Jo potrebujete? V celoti vam jo pripravimo in tako omogočimo uspešno dokončanje del.

  2 BARVANJE TALNIH OZNAČB

  Enota Prometne signalizacije na leto prebarva nešteto kilometrov vzdolžnih, prečnih in drugih označb na voziščih in drugih površinah. Smo izvajalec del za Direkcijo RS za ceste, občine, podjetja, ustanove in mnoge občane, ki želijo urejeno okolico.

  Naše storitve obsegajo barvanje vseh vrst označb na parkiriščih: parkirni prostori, parkirni prostori za invalide, stop črte, puščice, napisi … Barvamo piktograme (znak pešec, prepovedano ustavljanje in parkiranje, vozila…), ustrezno označimo pešpoti, kolesarske steze, izrisujemo številke, črke in logotipe, tudi zaporne ploskve.

  Prav tako barvamo vse vrste označb za industrijske objekte, kot so delovne poti in odlagalna mesta, intervencijske poti, intervencijske površine, označbe v skladiščih.

  Nudimo zarisovanje označb na igriščih za košarko, nogomet, tenis, igralnih površinah za vrtce.

  Polagamo tudi hladno plastiko.  3 PRIPRAVA OSNUTKOV SOGLASIJ, DOVOLJENJ, MNENJ IN SMERNIC

  Naša služba pripravlja projektno dokumentacijo, ki jo potrebujete pri uresničevanju projektov:             
  • pregled projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID),
  • priprava predhodnih mnenj,
  • priprava smernic, mnenj k prostorskim aktom za načrtovanje,
  • priprava projektnih pogojev,
  • priprava soglasij k projektnim rešitvam, soglasij k izvedbi
  • in ostale dokumentacije, za katero so pristojne območne enote Direkcije RS za ceste.
Zapora - Črnova

Postavitev prometnih znakov

Talne označbe

Talne označbe

Talne označbe 

KONTAKTI

VODJA ENOT:
Robi Mažič
  041 601 271
  (03) 42 66 354

 robi.mazic@voc.si

ZAPORE CEST IN POSTAVITEV VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME CEST:
Gregor Novak 
 030 318 623  
  (03) 42 66 378 

 gregor.novak@voc.si

Bernarda VETERNIK
  041 638 434
  (03) 42 66 356 
 bernarda.veternik@voc.si
HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA:
Marko ŽGANK
 041 751 451  
  (03) 42 66 248 

 marko.zgank@voc.si


Peter POSINEK
 051 600 194  
  (03) 42 66 248 
 peter.posinek@voc.si

 

PRIPRAVA OSNUTKOV, SOGLASIJ, DOVOLJENJ, MNENJ IN SMERNIC:
Marko ČUČEK
  031 675 112
  (03) 42 66 268 
 marko.cucek@voc.si