Avto-strojni park in mehanična delavnica

Avto-strojni park

ASP (Avto-strojni park) je organizacijska enota podjetja, ki je s svojim voznim in strojnim parkom sestavni del gradnje in vzdrževanja. Zunanjim naročnikom nudimo prevozne in strojne storitve za vse vrste gradenj in vzdrževanja.

  1 PREVOZNE STORITVE – Opravljamo prevoz vseh vrst tovorov, tako razsutih kot tudi kosovnih gradbenih materialov. Na razpolago imamo tudi vozilo z dvižno napravo (hiab), s katerim izvedemo še tako zahtevno nalogo.

  • Premiki gradbene mehanizacije so pomembni za nemoten potek dela na različnih lokacijah. Opravljamo prevoz vseh vrst težke gradbene mehanizacije do maksimalno 40 ton.

  2 STROJNE STORITVE – Naša enota s svojim strojnim parkom specializiranih gradbenih strojev opravlja vse vrste zemeljskih del, ki so potrebni pri gradnji objektov, od izkopov, planiranja, nasipov, zasipov, zgoščevanja …

  • Na površine, ki jih gradimo ali obnavljamo, vgrajujemo vse vrste asfaltnih zmesi. Proizvajamo jih v lastnih asfaltnih bazah, kar nam omogoča konstanten nadzor nad kakovostjo.

  • S specialnimi stroji rezkamo obrobne in zaključne plasti na asfaltnih voziščih, betonskih oblogah in drugih površinah.
VOC Avto-strojni park

Strojne storitve
Mehanična delavnica

Redno, ustrezno in strokovno vzdrževanje mehanizacije sodi med osnovne in izjemno pomembne dejavnosti naše enote. Ustrezno vzdrževani stroji in vozila so pomemben člen pri kakovostnem opravljanju vzdrževalnih in gradbenih del, zato temu posvečamo veliko pozornosti.

Skrbimo za nenehno usposabljanje kadra, nadgrajevanje znanja, redno informiranje in nabiranje izkušenj. Vse to so faktorji, ki skrbijo za učinkovitost naše ekipe in vzdržujejo storitve na ravneh, kjer se rojevajo inovacije, še boljša kakovost opravljenih del in novi sistemi.

  • V naših delavnicah opravljamo redno vzdrževanje vozil in strojev. Glede na specifiko gradbenega dela, smo s svojimi ekipami pogosto prisotni tudi na gradbiščih, kjer odpravimo napake in tako omogočimo nemoteno nadaljevanje del.

 • Vzdrževanje vozil in strojev je v rokah naše ekipe, ki ima posebna znanja na področju mehaničnih storitev, diagnostike vozil in elektronskih naprav. Z opravljenim delom zagotovimo nemoteno gradnjo in vzdrževanje.

 • Znotraj naše enote deluje oddelek ključavničarskih delavnic, ki skrbi za vzdrževanje opreme za zimsko službo. Ob tem je njegova pomembna dejavnost izdelava mostnih ograj in gradbenih konstrukcij.

 • Naša ekipa v svoje delo nenehno vlaga nova znanja in generira inovacije. Združujemo utečeno in dobro preverjeno strojno opremo z novimi nadgradnjami. Tako pomagamo dosegati boljšo učinkovitost opravljenih del.
ServisKONTAKTI

VODJA ASP IN MEHANIČNIH DELAVNIC:
Ožbe POLJKO
  031 651 247
  (03) 42 66 274
 (03) 42 66 308

 ozbe.poljko@voc.si

PROMETNIK:
Sebastjan KOSTANJŠEK
  031 720 345
  (03) 42 66 287

 sebastjan.kostanjsek@voc.si

MOJSTER - tovorni program in TGM:
Dušan GRIVIČ
 041 780 210  
  (03) 42 66 335

 dusan.grivic@voc.si