• Gradbena dela

    Gradbena dela

    Pričeli smo z gradbenimi deli, ureditev parkirišča - vozlišča P + R pri avtobusni in železniški postaji Šentjur in ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu Šentjur.