• Obnovitev lokalne ceste

    Obnovitev lokalne ceste

    V občini Laško obnavljamo lokalno cesto 200171, relacija MARKET TUŠ - GRATEX
    Naročnik : Občina Laško
    Predviden rok dokončanja del je 18. september 2018