• Sanacija zemljine in zunanja ureditev

    Sanacija zemljine in zunanja ureditev

    V občini Celje smo izvajali sanacijo zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Tončke Čečeve - enote Aljažev hrib.
    Dela so končana .
    Naročnik : mestna občina Celje