• Ureditev ceste

    Ureditev ceste

    V občini Šentjur izvajamo ureditev ceste G 2 - 107 / 1275 Šentjur - Mestinje - Stopče, od Km 2 + 300 do Km 3 + 250
    Naročnik projekta : DRSI