• Preplastitev vozišč

    Preplastitev vozišč

    Od 15.03.2018 se izvaja preplastitev vozišč na cestah R 1 - 225/1247 Mozirje - Soteska in R 2 426/1269 Pesje - Gorenje. Predviden zaključek del je 31.05.2018, investitor je DRSI Ljubljana.