Zaposlovanje

Pozdravljeni bodoči sodelavci.
Iščemo nove sodelavce gradbene, strojne, prometne, logistične in ekonomske stroke z univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo.

Matej Štingl

Pisne prošnje prosimo naslovite na:
Vzdrževanje in obnova cest, d.o.o.
Kadrovsko-izobraževalna služba
Lava 42, 3000 Celje

Zaposlovanje

Dolgoletna tradicija in specializiranost na posameznih segmentih gradbeništva nam omogočata profiliranje specializiranih kadrov s širokim poljem izkušenj. Imamo sposobno ekipo, ki vsakodnevno skrbi za uresničevanje projektov na vseh področjih našega delovanja. Skrbimo za dobro počutje, motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih. Odprti smo za sodelovanje s sposobnimi in delovnimi ljudmi, ki si želijo novih izzivov in izkušenj.

Razvoj kadra

Hiter razvoj panoge, materialov, tehnologij in splošni trendi nas usmerjajo v nenehno pridobivanje novih vedenj. Znanje je osnova vsakega delovnega uspeha, zato nenehno vlagamo v izobraževanje naših sodelavcev, ki spoznavajo nove materiale, postopke, zakonodajne spremembe in trende v gradbeništvu. Posebno pozornost namenjamo učeči se mladini, ki pri nas pridobiva prve delovne izkušnje in tako začenja spoznavati delovanje gradbene panoge.

Delovno okolje

Prijetno in urejeno delovno okolje je pogosto merilo dobrega počutja, a ker je naše delo večinoma povezano z aktivnostmi izven domačih delovnih prostorov, tudi tam skrbimo za ustrezno delovno okolje. To še posebej velja pri zagotavljanju varnosti.Temu področju namenjamo veliko skrb, tako skozi nenehna izobraževanja, interne nadzore izpolnjevanja zahtevanih standardov kot skozi uvajanje primerov dobrih praks iz drugih področij.