Vodstvo podjetja

Vodstvo je sestavljeno iz enočlanske uprave in tričlanskega nadzornega sveta.

Roman Moškotevc
Direktor družbe

Eden uspešnejših podjetnikov na celjskem svoje bogate vodstvene izkušnje, izhajajoče iz let rasti in razvoja družinskega podjetja, danes prenaša kot direktor v podjetje VOC. Podjetje Ahac, ki je v njegovi lasti, je v 20 letih zraslo v enega največjih veletrgovskih poslovnih sistemov v Sloveniji, ki ima tudi lastne prehrambene proizvodne zmogljivosti.

 

Nadzorni svet


mag. Simona Okorn,

predsednica nadzornega sveta. Za članico je bila za 4-letno mandatno obdobje imenovana na skupščini delničarjev 5.10.2015, za predsednico nadzornega sveta pa je bila izvoljena na seji nadzornega sveta 28.10.2015.

Žan Moškotevc,

namestnik predsednika nadzornega sveta. Na funkcijo je bil za 4-letno mandatno obdobje imenovan na skupščini delničarjev 9. 10. 2012.

Dušan Grivič,

predstavnik delavcev v nadzornem svetu. Na funkcijo je bil za 4-letno mandatno obdobje izvoljen na seji sveta delavcev 19.6.2015.