• Asfaltiranje regionalne ceste

    Asfaltiranje regionalne ceste

    V Trbovljah se je asfaltirala regionalna cesta. Dela so bila izvedena 1.10.2017, investitor je bil DRSI.
    More in this category: « Obnova muzejskega trga