• Izgradnja krožnega krožišča Arja vas – Žalec

    Izgradnja krožnega krožišča Arja vas – Žalec

    Na cesti, ki povezuje Štajersko avtocesto z mestom Žalec smo v letu 2017 zgradili sodobno krožišče. Dela na projektu, kjer je bilo prej navadno križišče, so potekala od februarja do aprila 2017. S projektom se je pomembno povečala pretočnost tega cestnega oseka. Investitor del je bil DRSI.