• Obnova JP Žlabor - Krajnik

  Obnova JP Žlabor - Krajnik

  Voc je obnovil javno pot Žlabor – Krajnik v občini Nazarje. Obnova je zajemala fino pripravo pred asfaltiranjem z delnim dosipom drobljenca, vključno z muldo, asfaltiranje v dolžini 140 metrov in širine 3,5 m (z muldo) ter ureditev bankin.

  Ime projekta: Obnova JP Žlabor - Krajnik
  Opis del: fina priprava za asfalt, asfaltiranje, ureditev bankin
  Investitor: Občina Nazarje
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d., CVB Mozirje
  Zaključek del: 1.12.2016