• Izgradnja krožnega križišča Slovenj Gradec

  Izgradnja krožnega križišča Slovenj Gradec

  V Slovenj Gradcu gradimo krožno krožišče. Preoblikovali bomo klasično štirikrako križišče, razširili vse štiri krake in uredili kolesarske poti. Hkrati bomo na vozišča umestili otoke, ki ločujejo smeri vožnje do krožišča. Ob tem bo urejena še vsa potrebna prometna signalizacija in javna razsvetljava.

  Ime projekta: Izgradnja krožnega križišča Slovenj Gradec
  Opis del: gradbena dela, asfalterska dela, talna signalizacija
  Investitor: JKP Komunala Slovenj Gradec
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d. , CVB Otiški vrh
  Zaključek del: 30.9.2016