• Obnova kanalizacije in okolice

  Obnova kanalizacije in okolice

  Na območju elektro stikališča Podlog pri Šempetru obnavljamo zunanje površine in kanalizacijsko omrežje. Dela obsegajo celovito ureditev cestnih in pohodnih površin v obsegu cca. 3000 m2. Pod temi površinami urejamo novo meteorno in fekalno omrežje, ki se navezuje na obstoječe omrežje. V sklopu ureditve fekalne kanalizacije bomo vse obstoječe greznice nadomestili z eno čistilno napravo. Ob utrjenih površinah bo urejena zelenica.

  Ime projekta: Obnova zunanjih utrjenih površin in kanalizacijskega omrežja
  Opis del: Rekonstrukcija obstoječih površin
  Investitor: ELES d.o.o.
  Izvajalec/Soizvajalec: VOC Celje d.d.
  Zaključek del: 31.10.2016