• Celostna ureditev Celestinove, Vilharjeve in Cigaletove ulice v Celju (faza 2)

    Celostna ureditev Celestinove, Vilharjeve in Cigaletove ulice v Celju (faza 2)

    V mestni občini Celje nadaljujemo z obnovitvenimi deli v sklopu celotne ureditve Celestinove, Vilharjeve in Cigaletove ulice. Vgradili bomo vodovod, obnovili hišne priključke, kanalizacijo cestni ustroj in naredili pločnik na eni strani ulic. Dela bodo predvideno končana do 30. avgusta 2016.

    Naročnik projekta: Mestna občina Celje