• Obnova ceste Spodnji Duplek – Dvorjane

    Obnova ceste Spodnji Duplek – Dvorjane

    Na regionalni cesti Sp. Duplek – Dvorjane izvajamo rekonstrukcijo ceste, zgradili bomo pločnik, novo kanalizacijo, porušili obstoječi most in zgradili novega. Dela obsegajo še izvedbo podpornih zidov, regulacijo Korenskega potoka, izvedbo črpališča, izvedbo razbremenilnika, javno razsvetljavo, NN električni vodi v obsegu rekonstrukcije in dovod za črpališče, TK in KTV vodi v obsegu rekonstrukcije in izvedba novega vodovoda. V sklopu rekonstrukcije se izvajajo tudi hišni priključki kanalizacije in vodovoda ter dodatno izvedba priključka za Ciglence. Dela bodo predvidoma končana do konca oktobra 2016.

    Naročnik projekta: DRSI