• Investicijska vzdrževalna dela AC baze Vransko

    Investicijska vzdrževalna dela AC baze Vransko

    Na voziščih avtoceste na območju avtocestne baze Vransko vodilni partner VOC Celje in partner SGP Pomgrad Murska Sobota izvaja rezkanje obrabne in nosilne plasti asfaltnega vozišča v debelini 13 cm in zamenjavo obeh plasti z novim asfaltom. Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2016.

    Naročnik projekta: DARS