• Obnova avtoceste Arja vas-Šentrupert

    Obnova avtoceste Arja vas-Šentrupert

    Na Štajerski avtocesti vodilni partner SGP Pomgrad Murska Sobota in partner VOC Celje obnavljata dobrih pet kilometrov dolg odsek. Dela obsegajo obnovo voziščnih konstrukcij s potrebnim rezkanjem in nadgradnjo novih plasti, razširitev odstavnega pasu na celotni trasi, ukinitev ločilnega pasu in ureditev v asfaltno izvedbo, zamenjava obstoječih betonskih varnostnih sredinskih ograj z novimi, razširitev obstoječih objektov na trasi, zamenjava uničene mostne dilatacije in obnova hidroizolacij na objektih, potrebne prestavitve komunalnih vodov, ureditev odvodnjavanja na celotni trasi ter obnova vseh prometnih označb z debeloslojnimi označbami.

    Dela bodo predvidoma zaključena konec novembra 2016.

    Naročnik projekta: DARS