• 08 Nov

  Obnova regionalne ceste r1-219/1237 Poljčane - Podplat

  Obnova regionalne ceste r1-219/1237 Poljčane - Podplat
 • 02 Nov

  Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah.

  Ureditev križišča v Šmarju pri Jelšah.
 • 18 Okt

  Rekonstrukcija križišča Renek

  Rekonstrukcija križišča Renek
 • 19 Sep

  Obnova starega mestnega jedra pri tržnici v Celju.

  Obnova starega mestnega jedra pri tržnici v Celju.
 • 05 Sep

  KROŽIŠČE ŠENTJUR

  Ureditev regionalne ceste Dole - Šentjur.
 • 01 Avg

  Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično

  Nadomestna gradnja mostu čez Sevnično.
 • 22 Jul

  Krožišče Laško

  Krožišče Laško
 • 21 Jun

  Ureditev regionalne ceste Pesek-Rogla-Zreče.

  Ureditev regionalne ceste Pesek-Rogla-Zreče.
 • 22 Nov

  Obnova vozišča Tepanje-Žiče, krožišče.

  Obnova vozišča Tepanje-Žiče, krožišče.
 • 25 Okt

  Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže Lesično-Podsreda

  Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže Lesično-Podsreda
 • 17 Sep

  Obnova ceste ac. Sv. Jurij-Vučja vas

  Obnova ceste ac. Sv. Jurij-Vučja vas
 • 12 Avg

  Obnova vozišča Lesično-Golobinjek.

  Obnova vozišča Lesično-Golobinjek.
 • 04 Avg

  Izgradnja kolesarske steze v občini Podčetrtek.

  Izgradnja kolesarske steze v občini Podčetrtek, etapa Virštanj-Banovina.
 • 29 Jul

  Preplastitev ceste Nova Cerkev-Socka-Vitanje

  Preplastitev ceste Nova Cerkev-Socka-Vitanje.
 • 27 Jul

  Izgradnja hitre ceste - 3 razvojna os sever sklop Gaberke

  Izgradnja hitre ceste - 3 razvojna os sever sklop Gaberke
 • 26 Jul

  Sanacija plazu Solčavsko

  Sanacija plazu Solčavsko.
 • 20 Jul

  Ureditev regionalne ceste Dole-Šentjur (krožišče, podhod za pešce).

  Ureditev regionalne ceste Dole-Šentjur (krožišče, podhod za pešce).
 • 24 Maj

  Prenova dvorišča Celjskega doma z začasnim prometnim priključkom.

  Prenova dvorišča Celjskega doma z začasnim prometnim priključkom.
 • 18 Maj

  Ureditev regionalne ceste Bukovžlak-Teharje.

  Ureditev regionalne ceste Bukovžlak-Teharje.
 • 11 Maj

  Rekonstrukcija ceste in hodnika za pešce v naselju Pečica, Poljčane-Podplat

  Rekonstrukcija ceste in hodnika za pešce v naselju Pečica, Poljčane-Podplat
 • 03 Maj

  Začasna ureditev krožnega križišča - Slance

  Začasna ureditev krožnega križišča - Slance
 • 30 Apr

  Ureditev regionalne ceste DOLE-PONIKVA-LOČE

  Ureditev regionalne ceste DOLE-PONIKVA-LOČE
 • 25 Apr

  Obnova vozišča državne ceste Šentjur-Mestinje

  Obnova vozišča državne ceste Šentjur-Mestinje
 • 22 Dec

  Ureditev regionalne ceste Bukovžlak-Teharje

  Ureditev regionalne ceste Bukovžlak-Teharje
 • 07 Dec

  Ureditev cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi.

  Ureditev cerkvenega trga v naselju Radlje ob Dravi.
 • 16 Nov

  Obnova ceste in objektov AC Vučja vas - Murska Sobota.

  Obnova ceste in objektov AC Vučja vas - Murska Sobota.
 • 22 Okt

  Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ul. v Celju

  Eksperimentalna ureditev Lilekove in Gubčeve ul. v Celju.
 • 07 Okt

  Izgradnja kolesarskih povezav v MO Celje.

  Izgradnja kolesarskih povezav v MO Celje.
 • 02 Okt

  Obnova ceste in objektov AC Vučja vas-Murska Sobota

  Obnova ceste in objektov AC Vučja vas-Murska Sobota
 • 23 Sep

  Izgradnja severne vezne ceste v Celju.

  Izgradnja severne vezne ceste v Celju.
 • 24 Avg

  Izgradnja krožišča v Mozirju

  Izgradnja krožišča v Mozirju
 • 19 Avg

  Izgradnja krožišča pri Glaziji v Celju.

  Izgradnja krožišča pri Glaziji v Celju.
 • 01 Jun

  Izgradnja povezovalne ceste v Šmartnem ob Paki

  Izgradnja povezovalne ceste v Šmartnem ob Paki
 • 26 Maj

  Sanacija plazov Solčavsko

  Sanacija plazov Solčavsko
 • 20 Maj

  Izvedba montažnega krožišča Trnoveljska cesta Celje

  Izvedba montažnega krožišča Trnoveljska cesta Celje.
 • 29 Nov

  Ureditev parkirišča ul. XIV. divizije v Celju

  Ureditev parkirišča ul. XIV. divizije v Celju
 • 25 Nov

  Obnova vozišča na cesti r2 - 423 Lesično - Podsreda

  Obnova vozišča na cesti r2 - 423 Lesično - Podsreda
 • 29 Okt

  Izgradnja mini krožišč Rodne - Rajnkovec in Rogaška slatina.

  Redno vzdrževanje

  Izgradnja mini krožišč Rodne - Rajnkovec in Rogaška slatina.
 • 24 Okt

  Obnova vozišča na cesti R 2 - 423 LESIČNO - PODSREDA

  Obnova vozišča na cesti R 2 - 423 LESIČNO - PODSREDA
 • 21 Okt

  Rušitev in preureditev cestninske postaje Pesnica

  Rušitev in preureditev cestninske postaje Pesnica.
 • 01 Okt

  Preplastitev regionalne ceste Luče - sestre Logar

  Preplastitev regionalne ceste Luče - sestre Logar
 • 18 Sep

  Ureditev parkirišča - vozišča pri zdravstvenem domu Šentjur

  Ureditev parkirišča - vozišča pri zdravstvenem domu Šentjur.
 • 04 Sep

  Ureditev ceste G 2 skozi naselje Stopče

  Ureditev ceste G 2 skozi naselje Stopče.
 • 01 Sep

  Ureditev avto cestnega uvoza in izvoza Slovenske Konjice.

  Ureditev avto cestnega uvoza in izvoza Slovenske Konjice.
 • 15 Avg

  Rekonstrukcija ceste in objektov

  Rekonstrukcija ceste in objektov na odsekih a 1/0042 in 0642 Šentrupert - Vransko od km 3360 do km 5500
 • 30 Jul

  Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov - Šmartinsko jezero

  Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov - Šmartinsko jezero
 • 13 Jul

  Preplastitev vozišča Holmec - Poljana

  Preplastitev vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti G2/112 odsek 1254 Holmec - Poljana
 • 09 Jul

  Rekonstrukcija lokalne ceste Vojnik - Gmajna

  Rekonstrukcija lokalne ceste Vojnik - Gmajna
 • 17 Jun

  Obnova Muzejskega trga v Celju

  Obnova Muzejskega trga v Celju
 • 13 Jun

  Rekonstrukcija lokalne ceste Vojnik - Gmajna

  Rekonstrukcija lokalne ceste Vojnik - Gmajna
 • 10 Jun

  Rekonstrukcija ceste in objektov na odsekih a 1 /0042 in 0642 Šentrupert - Vransko od km 3360 do km 5500

  Rekonstrukcija ceste in objektov na odsekih a 1 /0042 in 0642 Šentrupert - Vransko od km 3360 do km 5500
 • 06 Jun

  Ureditev Lokalne ceste LC - 396011 skozi naselje Dramlje

  Ureditev Lokalne ceste LC - 396011 skozi naselje Dramlje
 • 26 Maj

  Obnova vozišča na cesti R 3 - 694 odsek 1268 Velenje - Dobrteša Vas

  Obnova vozišča na cesti R 3 - 694 odsek 1268 Velenje - Dobrteša Vas
 • 01 Maj

  Gradnja in rekonstrukcija avtobusnih postajališč v občini Celje

  Gradnja in rekonstrukcija avtobusnih postajališč v občini Celje
 • 01 Maj

  Ureditev parkirišča-vozišča P + R pri avtobusni postaji in železniški postaji Šentjur

  Ureditev parkirišča-vozišča P + R pri avtobusni postaji in železniški postaji Šentjur
 • 26 Apr

  Preplastitev R2 - 428 / 1250 Luče - Sestre Logar

  Preplastitev R 2 - 428/1250 Luče - Sestre Logar
 • 17 Nov

  Rekonstrukcija L C 490171 Tabor - Spodnja Hosta

  Izvaja se rekonstrukcija L C 490171 Tabor - Spodnja Hosta.
 • 23 Okt

  Zaščita ostankov arheoloških najdb

  Izvedba zaščite ostankov arheoloških najdb. Muzejski Trg v Celju.
 • 19 Okt

  Barvanje talnih označb

  Nova pridobitev stroja za barvanje talnih označb - obnova talnih označb na relaciji državne ceste Ljubečna - Bukovžlak.
 • 18 Okt

  Obnova Trnoveljske ceste

  Obnova Trnoveljske ceste in izgradnja meteorne kanalizacije faza 1.
 • 10 Okt

  Ureditev skakalnic

  Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov - Šmartinsko jezero.
 • 10 Okt

  Obnova lokalne ceste

  Obnova lokalne ceste 200171, relacija MARKET TUŠ - GRATEX v Laškem
 • 01 Okt

  Ureditev krožišča

  Ureditev fiksnega krožišča Trojane.
 • 01 Okt

  Izgradnja nadomestnega mostu

  Izgradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v občini Šentjur.
 • 01 Okt

  Izgradnja cestnega priključka

  Izgradnja cestnega priključka v Novi Cerkvi.
 • 01 Okt

  Gradnja nadomestnega mostu

  Na relaciji Nova cerkev - Vitanje izvajamo gradnjo nadomestnega mostu čez Hudinjo pri Selcah, ( CE - 0250 ) na R 3 - 693 odsek 2302 v km 6820.
 • 01 Okt

  Preplastitev vozišča

  Na Rogli smo izvajali preplastitev vozišča s hladno cementno reciklažo (Rogla - pesek).
 • 01 Okt

  Gradbena dela

  Pričeli smo z gradbenimi deli, ureditev parkirišča - vozlišča P + R pri avtobusni in železniški postaji Šentjur in ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu Šentjur.
 • 01 Okt

  Obnova cest

  Obnova cest Nova Cerkev - Socka - Vitanje.
 • 01 Okt

  Preplastitev poškodovanega vozišča

  Na treh odsekih Gornji Dolič - Stranice smo izvajali preplastitev poškodovanega vozišča.
 • 17 Sep

  Obnova vozišča

  Obnova vozišča na cesti R1 - 219, odsek 1421, Bistrica ob Sotli
 • 12 Sep

  Obnovitev lokalne ceste

  V občini Laško obnavljamo lokalno cesto 200171, relacija MARKET TUŠ - GRATEX
  Naročnik : Občina Laško
  Predviden rok dokončanja del je 18. september 2018
 • 12 Sep

  Gradbena dela

  V Košnici pri Celju smo izvajali gradbena dela, in sicer: Ureditev avtobusnega postajališča ter površin za pešce in kolesarje (1 faza) G 1 -5 / 0328 Km 4.240 - 4.610
  Naročnik : DRSI Ljubljana
  Dela so zaključena.
 • 11 Sep

  Sanacija zemljine in zunanja ureditev

  V občini Celje smo izvajali sanacijo zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Tončke Čečeve - enote Aljažev hrib.
  Dela so končana .
  Naročnik : mestna občina Celje
 • 11 Sep

  Preplastitev ceste

  V občini Šmarje smo izvajali preplastitev ceste G 2 - 107, odsek 1275 Šentjur - Mestinje - Stopče, od Km 2 + 300 do Km 3 + 250
  Naročnik projekta: DRSI
  Dela so končana.
 • 11 Sep

  Ureditev ceste

  V občini Šentjur izvajamo ureditev ceste G 2 - 107 / 1275 Šentjur - Mestinje - Stopče, od Km 2 + 300 do Km 3 + 250
  Naročnik projekta : DRSI
 • 28 Avg

  Obnova ceste

  Obnova ceste R3 - 693/3202 Nova cerkev - Socka - Vitanje od km 8 - 100.
  Investitor je DRSI.
 • 28 Avg

  Voc Celje lastnik poslovnega kompleksa na Lavi 42 v Celju

  Druzba Voc Celje je 27. avgusta 2018 v lastništvo in uporabo prevzela poslovni kompleks v izmeri dobrih 10.000m2.
 • 23 Jul

  Svetina – Celjska koča

  3. julija 2018 so slavnostno odprli novo asfaltirano cesto Svetina – Celjska koča, ki povezuje priljubljeni turistični točki in sosednji občini, Mestno občino Celje in Občino Laško. Odprtja ceste, ki jo je blagoslovil celjski opat Marjan Jezernik, so se udeležili predstavniki obeh občin in predstavniki celjskega podjetja VOC Celje d.o.o.

  Cesto smo začeli urejati šele 15. maja letos, junija pa je že bila del tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji.

  Ponosni smo, da smo bili zaradi odlično in hitro opravljenega dela deležni številnih pohval, da smo s svojim znanjem in trdim delom pomembno prisostvovali k vrhunsko izvedeni kolesarski dirki po Sloveniji na tem odseku. Zelo smo ponosni tudi, da smo z novo cesto postavili še dodatno logistično infrastrukturo za turistični razvoj Celjske koče, ki je eden izmed zelenih biserov Celja, Svetine, kjer je grob svetovne popotnice Alme Karlin, ostalih destinacij in zaledij proti Laškemu in Šentjurju.
 • 29 Avg

  Obnovo vozišča Golobinjek - Bistrica

  Na regionalni cesti R1 - 219, odsek 1240 Golobinjek - Bistrica smo izvajali obnovo vozišča s preplastitvijo in hladno reciklažo s penjenim bitumnom. Predviden zaključek del je konec Avgusta.
  Investitor je DRSI.
 • 18 Jul

  Investicijska vzdrževalna dela AC

  Na avtocesti na območju cestninske postaje Log smo izvajali hladno reciklažo s penjenim bitumnom.
 • 03 Jul

  Obnova poti

  Obnavlja se pot pod kostanji v mestnem parku Celje.
  Investitor je Mestna občina Celje.
 • 03 Jul

  Celjska koča - Svetina

  Asfaltira se cesta Celjska koča - Svetina.
  Investitor: Mestna občina Celje in Občina Laško.
 • 03 Jul

  Rekonstrukcija Popovičeve ceste

  Izvaja se rekonstrukcija Popovičeve ceste - 1. faza.
  Investitor je Mestna občina Celje.
 • 07 Jun

  Preplastitev

  V času od 28.05.2018 do 28.07.2018 se izvaja preplastitev poškodovanega vozišča na treh delih ceste R2-431, odsek 1350 Gornji Dolič - Stranice. Investitor je DRSI.
 • 20 Apr

  Obnova ceste

  Od 10.12.2017 do 30.06.2018 se izvaja obnova ceste R 3- 693/3202 Nova Cerkev - Socka - Vitanje od Km : 6 + 846 do Km 8 + 100. Investitor je DRSI.
 • 11 Apr

  Preplastitev vozišč

  Od 15.03.2018 se izvaja preplastitev vozišč na cestah R 1 - 225/1247 Mozirje - Soteska in R 2 426/1269 Pesje - Gorenje. Predviden zaključek del je 31.05.2018, investitor je DRSI Ljubljana.
 • 08 Jan

  Asfaltiranje regionalne ceste

  V Trbovljah se je asfaltirala regionalna cesta. Dela so bila izvedena 1.10.2017, investitor je bil DRSI.
 • 22 Nov

  Obnova muzejskega trga

  V teku je obnova muzejskega trga s pripadajočo komunalno opremo, ki se je pričela 9.8.2016.
  Investitor: MOC.
 • 13 Nov

  Obnova vozišča

  Na odseku Podplat - Rogatec poteka obnova vozišča (asfaltiranje) v dolžini 3550 m. Dela bodo potekala od 29.9.2017 do 24.11.2017.
  Investitor del je DRSI.
 • 07 Nov

  Sanacija regionalne ceste Sl. Konjice - Oplotnica

  Dne 2.11.2017 se je začela sanacija regionalne ceste Sl. Konjice - Oplotnica, v dolžini 2600 m. Investitor je DRSI Ljubljana.
 • 10 Okt

  Krožno krožišče na Dečkovi cesti v Celju ter cestni priključki Jagros

  V času od 12.6.2017 do 12.9.2017 je potekala gradnja krožnega križišča ter cestni priključki na Dečkovi cesti v Celju. Investitor: Jagros.
 • 10 Okt

  Gradnja krožišča v Latkovi vasi

  Gradnja krožišča v Latkovi vasi je potekala od 28.7.2016 do 18.7.2017. Investitor je bil DRSI, soinvestitor pa Občina Prebold.
 • 10 Okt

  Izgradnja krožnega križišča Gaj v Mozirju

  V času od 12.8.2016 do 30.5.2017 je potekala izgradnja krožnega križišča Gaj v Mozirju. Investitor je bil DRSI, soinvestitor pa Občina Mozirje.
 • 06 Okt

  Asfaltiranje regionalne ceste v Trbovljah

  Dne 1.10.2017 smo asfaltirali regionalno cesto v Trbovljah. Investitor je bil DRSI.
 • 05 Okt

  Obnova vozišča na odseku Podplat - Rogatec

  Na odseku Podplat - Rogatec poteka obnova vozišča s hladno reciklažo v dolžini 3550 m. Dela bodo potekala od 29.9.2017 do 24.11.2017. Investitor del je DRSI.
 • 11 Sep

  Košnja trave z bočno s kosilnico

  Košnja trave z bočno s kosilnico DUCKER in delovnim strojem VALTRA v Ločah.
 • 05 Sep

  Krožišče v soteski Šentrupert

  Na cesti skozi Male Braslovče smo v soteski Šentrupert uredili krožišče. Cesta ima označbo R 1/225/1246, gre pa za prvo etapo v projektu urejanja tega cestnega odseka. Dela so potekala od aprila 2016 do novembra 2016. Investitor del je bil DRSI, projekt je sofinancirala občina Braslovče.
 • 05 Sep

  Rekonstrukcija križišča v središču Nazarij

  Na odseku Nazarje – Gornji Grad, na cesti 23 – 697/5514, na smo v središču kraja Nazarje obnovili križišče. Dela so potekala slabo leto dni, od julija 2016 do junija 2017. Investitor del je bil DRSI, projekt je sofinancirala občina Nazarje.
 • 05 Sep

  Rekonstrukcija križišča Žalec

  V mestu Žalec smo obnovili križišče pri plinski postaji na R 2 – 447/0287 v km 1.060. Dela so potekala od septembra 2016 do aprila 2017. Investitor del je bil DRSI.